Estava jo en les meves coses i he tingut una revelació ... i vull compartir-la...
Possiblement alguna vegada t'hauràs queixat perquè aquell o aquella t'ha fet no sé quina cosa...
Compartir allò que sabem, que tenim, que som... és quelcom molt important. Tots formem part...